Kalite Sistem ve Belgeleri

Standart Belgelendirme, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ue Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 130001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarında (HACCP) Göre Gıda Güvenliği Yönetimi, ISO 17799 Bilgi Güvenliği Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemleri sunuyor.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

• İşletmede kalite anlayışının gelişimi için

• Müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri şikayetlerinin azalması, memnuniyetin artması için

• Çalışanların tatmini için

• Karın, verimliliğin ve rekabet gücünün artması için

• Maliyetlerin azalması için

• Firma ilişkilerinde karşılıklı fayda için

• Etkin bir yönetim için

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

• Çevresel performansın artması için

• Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza gibi olaylann azaltılması için

• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması için

• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması için

• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması için

• Taahhütleri kanıtlamak yoluyla müşteri, yatırımcı, toplum güveni oluşturmak için

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

• Karlılığı artırmak için

• Güvenlik kültürünü arttırmak için

• Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek için

• Motivasyon ve katılımı artırmak için

• Sigorta primlerini azaltmak için

• İç ve dış iletişimi daha etkili kılmak için

• Verim artına yönde kazalan ve ürün zaman kaybını azaltmak

ISO 9000 STANDARDLARININ GELİŞİMİ

• 1963'de MIL/O/9858 (ABD'de savunma teknolojinde)

• 1968'de AQAP Standartları (NATO üyesi ülkelerde)

• 1979'da BS 5750[İngıltere'de)

• 1987'de ISO 9000 serisi (İSO tarafından)

• 1988'de EN 29000 standartları (CEN tarafından)

• 1988'de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı.

• 1991'deTS-EN-ISO9000

• 1994'de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994/9003:1994)

• 1996'da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

• 2000'de İSO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

TS 13001 TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARINA (HACCP) GÖRE GIDA GÜVENİĞİ YÖNETİMİ

• İşletmede kalite anlayışının gelişimi için

• Müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri şikayetlerinin azalması, memnuniyetin artması için

• Çalışanların tatmini için

• Kann, verimliliğin ve rekabet gücünün artması için

• Maliyetlerin azalması için

• Firma ilişkilerinde karşılıklı fayda için

• Etkin bir yönetim için

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

• Ürün kalitesini geliştirmek, kayıplarını azaltmak için

• Güvenli olmayan ürünün üretimi ve saüş riskini azaltmak için

• Potansiyel tehlikeleri başlangıçta ortaya çıkarmak için

• Ürün güvenliğine olan güvenin artması için

• Kritik kontrol noktalarını izlemek için

• Uluslar arası ticaret kolaylığı sağlamak için